Blandinger
Biprodukter
Foderplaner
 
Optimal fodring året rundt er helt afgørende for resultaterne  
 
Vi har fået Matadors hollandske foderekspert Willem Mulder til at lave nogle foderplaner, der er tilpasset danske forhold, og som vores kunder kan følge året rundt. Foderplaner skal altid ses som vejledende. Mange veje fører til Rom, hvilket vil sige, at der ikke er én plan, der er den eneste rette, men der er flere muligheder for at give duerne optimale betingelser året rundt. Ydermere kan eksterne forhold såsom klima mv. have betydning og en smule tilpasning af foderplanen kan være fornuftig. Dvs. det kan være en stor fordel at have foderplan, der følges ikke slavisk men med et kritisk og vågent øje.

Her er nogle forhold, som man altid skal have for øje:

1. Det er året rundt vigtigt, at man holder et vågent øje med duernes sundhed. Er der noget galt, er det vigtigt at (be)handle. Det er dog ikke ensbetydende med, at det er nødvendigt at ty til medicinsk behandling, fordi en enkelt due hænger med muffen en dag. Såfremt, der virkelig er brug for medicinsk behandling, så er det altid optimalt at søge dyrlæge frem for at give en ”blindkur”, der let kan være virkningsløs eller endog sygdomsforværrende.

2. Duerne skal altid have adgang til grit, piksten og mineraler.

3. Det er vigtigt at tilpasse foderet årstidens behov. Duernes behov skifter med de forskellige årstider. Derfor er det ikke optimalt at benytte samme foderplan året rundt. Det gælder også for valg af biprodukter.

4. Husk at tilpasse en valgt foderplan efter ændringer i vind og vejr. F.eks. er det vigtigt om vinteren at fodre kraftigere ved hård frost og samtidigt lidt lettere, når det er varmere i vejret end normalt.